สพป.ตาก เขต 1 รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา

                วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.อรชร ปราจันทร์ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 ราย และผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 8 ราย สังกัด สพป.ตาก เขต 1 โดยท่าน ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ได้ร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกับผู้ได้รับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมส้มเสี้ยว สพป.ตาก เขต 1