การประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือที่มีคุณสมบัติ ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีขั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2566

                วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 มอบหมายให้ นายวีระพงศ์ คำกมล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ร่วมการประชุมการพิจารณา กลั่นกรอง และคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีขั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2566 โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสายประทีป ช้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก