สพป.ตาก เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนใน อ.บ้านตาก อ.สามเงา และ อ.วังเจ้า

     วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป. ตาก เขต 1 มอบหมายให้ นายสมคิดมาหล้า นายวีระพงศ์ คำกมล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วยประธานกลุ่มโรงเรียน และบุคลากร สพป.ตาก เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนในสังกัดที่ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมมอบทุนการศึกษาจากกองทุนช่วยเหลือนักเรียน และชุดของเยี่ยมให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก และโรงเรียนบ้านประดาง