สพป.ตาก เขต 1 ร่วมประชุมวางแผนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและช่วยเหลือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวม

     วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป. ตาก เขต 1 เข้าร่วมประชุมวางแผนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและช่วยเหลือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวมจังหวัดตาก ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก