สถิติการให้บริการกลุ่มอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ 2566 – รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)