สพป.ตาก เขต 1 ประชุมคณะ อ.ก.ค.ศ. ประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ในนามเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะ อ.ก.ค.ศ. ประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ประธาน อ.ก.ค.ศ.ฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.ฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมส้มเสี้ยว สพป.ตาก เขต 1