ประชาสัมพันธ์เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์

ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ เพื่อเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากร และส่วนราชการในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ โดยสามารถเเจ้งความประสงค์การเข้าเยี่ยมชมผ่านเว็บไซต์ http://emuseum.treasury.go.th/ รายละเอียดตามหนังสือเเนบ