สพป.ตาก เขต 1 รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้านนิทรรศการของส่วนราชการ งานตากสินมหาราชานุสรณ์