กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ฉบับภาษาจีน

行政誠信意向公告德小學教育服務區第一區辦事處中文版

Read more

ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ฉบับภาษาอังกฤษ

Announcement of good fait

Read more

ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาไทย

Read more