สพป.ตาก เขต 1 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. สพป.ตาก เขต 1 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดย ดร.สุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายทวีสิทธิ์ ใจห้าว ผอ.สำนักติดตามฯ ศป.สธ. นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 นายสมคิด มาหล้า ดร.อรชร ปราจันทร์ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา และรายงานความก้าวหน้าสถานีแก้ไขหนี้สินครูของ สพป.ตาก เขต 1 ณ ห้องประชุม War Room สพป.ตาก เขต 1