สพป.ตาก เขต 1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.อรชร ปราจันทร์ นายวีระพงศ์ คำกมล นายภัทรพงษ์ วรรณกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 และผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.ตาก เขต 1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2567 เพื่อชี้แจงข้อราชการ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ. การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมอาคารแม่’80 สพป.ตาก เขต 1