สพป.ตาก เขต 1 จัดการฝึกอบรมลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                 วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 1 โดยมีบุคลากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน ณ ห้องประชุมอาคารแม่’80 สพป.ตาก เขต 1