หัวข้อหมวด

อบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21

วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 กล

Read more

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

Read more

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

Read more

รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

Read more

สพป.ตาก เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4 /2565

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เว

Read more