ประชาสัมพันธ์ “ทุนฟุลไบรท์เพื่อทำการวิจัยและการสอนจำนวน 2 ประเภท ประจำปี 2568”