ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (กรณีย้ายปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม https://personnel.takesa1.go.th/?p=2519