เปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนวังเจ้า ประจำปีการศึกษา 2567

เปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนวังเจ้า ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังเจ้า