การประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เพลง และคำขวัญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ภาคใต้ จังหวัดชุมพร

ขอเชิญช่วนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลทั่วไป ร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เพลง และคำขวัญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคใต้ จังหวัดชุมพร ตามรายละเอียดดังนี้