ประกาศ เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 (ครั้งที่ 3)

รายละเอียดเพิ่มเติม https

Read more

ประชาสัมพันธ์ อบรมปฏิบัติการ หลักสูตร พลิกโฉมสถานศึกษาเป็นเลิศ “เรียนดี มีสุข ทุกที่ ทุกเวลา” ด้วยหลักการบริการบริหารยึดข้อตกลงพัฒนางาน PA

Read more