สพป.ตาก เขต 1 รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา

                วันที่ 5

Read more

เกียรติบัตรผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์

Read more

เกียรติบัตร โรงเรียนที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์

Read more