พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ให้แก่คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด

                 วันที่ 2

Read more

พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ให้แก่คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด

Read more

ประชุมการเตรียมการดำเนินงานโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดตาก ครั้งที่ 6

                 วันที่ 2

Read more