ประชาสัมพันธ์ผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 12 มีนาคม 2564

หรือ สามารถดูรา

Read more

ข่าว ศธ. 360 องศา

พุธเช้า ข่าวสพฐ. 16 มิ.ย. 64

ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

ร่วมฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 256

Read more

ประชาสัมพันธ์ผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 12 มีนาคม 2564

หรือ สามารถดูรายละเอียดได

Read more