สพป.ตาก เขต 1 ประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ และโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน ลงพื้นที่ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 1 ในกลุ่มโรงเรียนวังเจ้า ณ โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ และโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม