สพป.ตาก เขต 1 ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์จังหวัดปลอดขยะพลาสติก และเปิดโครงการ ตากร่วม “วน” (WON)

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 มอบหมายให้ นายวีระพงศ์ คำกมล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.ตาก เขต 1 ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์จังหวัดปลอดขยะพลาสติก และเปิดโครงการ ตากร่วม “วน” (WON) เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากพลาสติกตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการจัดกิจกรรมและเปิดโครงการ ตากร่วม “วน” ณ หน้ามุขอาคารศาลากลางจังหวัดตากหลังเก่า