สพป.ตาก เขต 1 ประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนทุ่งวังน้ำแด

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 มอบหมายให้ ดร.อรชร ปราจันทร์ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ออกประเมินประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 1 กลุ่มโรงเรียนทุ่งวังน้ำแดง ณ โรงเรียนบ้านโป่งแดง โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา และโรงเรียนบ้านโพรงตะเข้