สพป.ตาก เขต 1 มอบกระเช้ารองประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วยนายวีระพงศ์ คำกมล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 และบุคลากร สพป.ตาก เขต 1 ที่เกี่ยวข้อง มอบกระเช้าและพบปะพุดคุยกับ ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต รองประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรครูในสังกัด สพป.ตาก เขต 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้ THNIC Academy TAK