ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 1

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 มอบหมายให้ นายสมคิด มาหล้า รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายวีระพงษ์ คำกมล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 1 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อชี้แจงรายละเอียดให้กับคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมอาคารแม่’80 สพป.ตาก เขต 1