สพป.ตาก เขต 1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สพป.ตาก เขต 1 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อพิชิตคุณภาพการศึกษา (O-Net ป.6,ม.3/NT ป.3/RT ป.1-2) ให้กับสถานศึกษาที่มีผลอยู่ในอันดับ 1-10 ของระดับเขตพื้นที่ หลังจากนั้น นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสมคิด มาหล้า ดร.อรชร ปราจันทร์ นายวีระพงศ์ คำกมล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วยสพป.ตาก เขต 1 และศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2565 โครงการ “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565 ที่จะเปิดเรียน On-Site ในวันที่ 17 พ.ค. 65 ทุกโรงเรียน ณ ห้องประชุมอาคารแม่’80 สพป.ตาก เขต 1