สพป.ตาก เขต 1 ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก เยี่ยมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 มอบหมายให้นางนฤวรรณ ฉิมผึ้งพะเนา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกุล่มส่งเสริมฯ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก เยี่ยมสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565  รูปแบบ On Site เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรและสถานศึกษาอยู่ได้กับโควิด-19 มีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างปลอดภัย ด้วยหลักการ 3T 1V “ตัดความเสี่ยง เพิ่มภูมิคุ้มกัน” 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้ม ณ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์ (น้อมมิตรอนุกูล) อ.วังเจ้า และโรงเรียนอนุบาลตาก อ.เมืองตาก