สพป.ตาก เขต 1 เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม และร่วมงานฌาปนกิจศพบิดาบุคลากรในสังกัด

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วย นายสมคิด มาหล้า ดร.อรชร ปราจันทร์ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 และบุคลากร สพป.ตาก เขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม นายดำ วงษ์คำ บิดานางอัญชนา เกตกลมเกลา ผอ.โรงเรียนวังหวายวิทยาคม และในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วย นายวีระพงศ์ คำกมล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 และบุคลากร สพป.ตาก เขต 1 ร่วมงานฌาปนกิจศพ ณ สุสานบ้านวังไคร้ อ.สามเงา จ.ตาก