ข่าวกิจกรรม / ภาพข่าวกิจกรรม /แกลอรี่

สพป.ตาก เขต 1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ จังหวัดตาก

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวล

Read more

สพป.ตาก เขต 1 ร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ส.ส. BIG DAY

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวล

Read more

การพัฒนาและยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับครูผู้สอนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2

Read more

การอบรมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 1 ครู 1 นวัตกรรม ด้วยกิจกรรม Active Learning สำหรับครูปฐมวัย

โครงการพัฒนาคุณภาพกระบวนก

Read more

สพป.ตาก เขต 1 ประเมินผลการฝึกประสบการณ์และรับฟังการนำเสนองานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระดับปริญญาโท

วันที่ 18 เมษายน 2566 นาย

Read more