ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย

Read more