อบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21

วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 กล

Read more

สพป.ตาก เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4 /2565

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เว

Read more

การจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ สู่การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างเข้าใจและเขียนสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ

Read more

การประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา(สถานีแก้หนี้ครู) พื้นที่ภาคเหนือ

Read more

การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 2022

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นาย

Read more

สพป.ตาก เขต 1 ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก เยี่ยมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นา

Read more

สพป.ตาก เขต 1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวล

Read more