สพป.ตาก เขต 1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ จังหวัดตาก

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวล

Read more

สพป.ตาก เขต 1 ร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ส.ส. BIG DAY

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวล

Read more

ประกาศผลการตัดสินการออกแบบตราสัญลักษณ์(Logo) คำขวัญ และเพลงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 71 ภาคเหนือ จังหวัดตาก

Read more

สพป.ตาก เขต 1 ประเมินผลการฝึกประสบการณ์และรับฟังการนำเสนองานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระดับปริญญาโท

วันที่ 18 เมษายน 2566 นาย

Read more