ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2564

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2564 

https://drive.google.com/file/d/1-aZJA8EGe3_t0v0aKICBYAIpPAEIUptO/view?usp=sharing