ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง ในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง ในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

https://drive.google.com/file/d/1roa-ucxD8f-EzyqgYA3Wwk0K81NHfzyY/view?usp=drivesdk