ข่าวประชาสัมพันธ์ใน Smart Office

ข่าว ศธ. 360 องศา

พุธเช้า ข่าวสพฐ. 21 ธ.ค. 65

ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

ประชาสัมพันธ์ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2566 และรายการตำแหน่งว่าง (สายงานสอน)

Read more

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2566

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2566

Read more