กลุ่มอำนวยการ

1
ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
ต่อ 306
2
นางฬุริยา บุตรนุช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ต่อ 111
3
นายภานุวัฒน์ ฟักทองอยู่

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป /หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ต่อ 110
4
นางสาวรัชเกล้า อำพลพันธ์ งานเลขานุการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
ต่อ 202
5
นางทองอุไร เอี่ยมแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานประสาน
ต่อ 315
6
นางสาวจันจิรา เชื่ออ่ำ งานธุรการ/ งานสรรบรรณ (Smart Office)
ต่อ 314
7
ลูกจ้างประจำ-ลูกจ้างชั่วคราว  
ต่อ 0

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
www.takesa1.go.th