[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลนโยบายและแผน
ข้อมูลทางการเงิน/งบประมาณ
ข้อมูลสารสนเทศ/การให้บริการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ สพม.ทั่วประเทศ
หน่วยงานภายในจังหวัดตาก
หน่วยงานภายในสำนักงาน


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 6/ม.ค./2563
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
540 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
670 คน
สถิติเดือนนี้
9323 คน
สถิติปีนี้
114610 คน
สถิติทั้งหมด
659753 คน
IP ของท่านคือ 3.228.220.31
(Show/hide IP)
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในสังกัด
มาตรการป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวรับสมัครงานราชการ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( 25/ก.ย./2562 )
    

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  โดยมี นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดยมีเจตนารมณ์ เพื่อสืบสาน พระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัดอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ   ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยการจัดงานฯ ได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งขันเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป ทุกปี มีวัตถุประสงค์  ดังนี้  1.เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านงานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ๒. เพื่อเติมเต็มและต่อยอดงานด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ในสังกัด ๓. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม  ๒๕62 ณ จังหวัดสุโขทัย การแข่งขันกิจกรรมในครั้งนี้ ดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่  25 – 27  กันยายน  2562 โดยมีสนามการแข่งขัน จำนวน  7 สนาม คือ 1) สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลตาก 2) สนามแข่งขันโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 3) สนามแข่งขันองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 4) สนามแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1   5) สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบ้าน บ่อไม้หว้า 6) สนามโรงเรียนบ้านหนองกระโห้ และ 7) สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง  มีกิจกรรมที่จัดการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 115  กิจกรรมหลัก (แบ่งตามช่วงชั้น) นักเรียนเข้าร่วม  การแข่งขันประกอบด้วยนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 กลุ่มโรงเรียนเอกชน กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาล และโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ.

งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับ สพป.ตาก เขต 1 ( 19/ก.ย./2562 )
    

 วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. สพป.ตาก เขต 1 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับ สพป.ตาก เขต 1 โดยมี นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล  ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานการจัดกิจกรรม และในเวลา 13.00 น. จัดให้มีการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 / 2562  ณ ห้องประชุมเวียงปิง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อ.เมือง จ.ตาก เพื่อชี้แจงข้อราชการ และจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน ระหว่างสพป.ตาก เขต 1 กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตาก เขต 1

 

 

อบรม หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing Science) ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 13/ก.ย./2562 )
    

นายอภิชัย  นุชเนื่อง   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และวิทยาการคำนวณ (Computing science) ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  คอมพิวเตอร์  และคณิตศาสตร์ หรือคุณครูที่สนใจเข้าร่วมอบรม  จำนวน 81 คน กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้อง อาคารแม่ 80 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด การจัดการเรียนรู้วิชา   วิทยาการคำนวณให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ๒. เพื่อให้ครูผู้สอนมีความพร้อมสำหรับนำไปจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ  ในการอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรหลักจากโรงเรียน ผดุงปัญญา  ประกอบด้วย   นายวาณิช   แก้วเลิศ   ครูชำนาญการพิเศษ และนายศรัญญู  นิลนิยม  ครูชำนาญการ   คณะผู้ช่วยวิทยากร  ประกอบด้วย 1. นายมานพ  จาดเปรม  ครูโรงเรียนบ้านโป่งแดง  2. นางสาววิไลรัตน์   จำปัน  ครูโรงเรียนบ้านโป่งแดง  3. นางสาวจีรนันทน์  จันทร์สายทอง   ครูโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 4. นางสาวภัควลัญชญ์  แก้วคง  ครูโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์

สพป.ตาก เขต 1 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ( 9/ก.ย./2562 )
    

นางปณิสา นทีประสิทธิพร ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 1 ร่วมกับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม และสุขภิบาลในโรงเรียนประถมศึกษา ของ สพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่ายางใต้ อ.สามเงา และโรงเรียนบ้านน้ำดิบ อ.บ้านตาก ได้ตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมของโรงเรียน โรงอาหาร ที่ผลิตน้ำดื่มและตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน โดยเน้นย้ำถึงคุณภาพ และโภชนาการที่ดีของอาหารที่นักเรียนได้รับประทานในแต่ละมื้อ ให้ครบตามหลักโภชนาการด้วยอาหารหลัก 5 หมู่ ส่งเสริมให้โรงเรียนและชุมชนร่วมกันทำเกษตรอินทรีย์ และนำวัตถุดิบเข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนบริโภคอาหารที่ปลอดภัย และเน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนได้ใช้โปรแกรม Thai School Lunch เพื่อวางแผนการจัดอาหารที่มีคุณภาพ การลงบัญชีที่เป็นปัจจุบัน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบจักรยานให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 20 คัน ( 6/ก.ย./2562 )
    

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า จังหวัดตาก ได้ร่วมกับ กฟผ. ททท. และ กกท. จัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ช่วงปลายเดือนสิงหาคมของทุกปี มาตั้งแต่ปี 2545 โดยปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำปีของจังหวัดตาก ซึ่งเขื่อนภูมิพลมีทัศนียภาพที่สวยงาม และเป็นสถานที่ดึงดูดใจนักปั่นเป็นอย่างมาก ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวทางภาคเหนือของประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดตากให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งปีนี้จังหวัดตากได้เตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันอย่างเต็มที่ ทั้งเส้นทางการเดินทาง แหล่งท่องเที่ยว ทั้งทางประวัติศาสตร์และทางธรรมชาติ การอำนวยความสะดวกด้านที่พัก ร้านอาหาร ร้านของฝาก และกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งการปั่นจักรยานในปีนี้ใช้ชื่อว่า “ขึ้นเขาลงห้วย พิชิตถ้วยเขื่อนพ่อ” ที่เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก ซึ่งการจัดงานครั้งนี้  กฟผ. ร่วมกับ จังหวัดตาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) ได้จัดให้มีพืธีมอบจักรยานให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 20 คัน ณ บริเวณลานจอดรถ ข้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก เพื่อใช้ออกกำลังกาย และใช้ประโยชน์อื่นๆ เป็นการช่วยลดโลกร้อนอีกด้วย

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ( 30/ส.ค./2562 )
    

       นายวินัย เมฆหมอก รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วย Active Learning ให้แก่ครูที่รับผิดชอบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ หรือครูวิชาการของโรงเรียน จำนวน 99 คน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1 เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลของการเรียนรู้แบบ Active Learning  และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนได้ ตามนโยบายสพฐ. ต่อไป

TAK 1 AWARD 2562 ( 29/ส.ค./2562 )
    

นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลเกียรติยศ TAK 1 AWARD 2562  ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ อาคารแม่ 80 มีผู้ส่งผลงานจำนวน 14 ราย ผลการคัดเลือกมีดังนี้ 

1.รางวัลเกียรติยศ ประเภทครูผู้สอนจำนวน 8 ราย ประกอบด้วย 1.น.ส.พัชราภรณ์ กุนแสงคำ ร.ร.อนุบาลบ้านท่าปุย 2.นางสุรีรัตน์ ไชยทา ร.ร.เขื่อนภูมิพล 3.น.ส.ลักขณา จิ๋วปัญญา ร.ร.บ้านชะลาดระฆัง 4.น.ส.ชารินทรา พันธวงค์ ร.ร.บ้านหนองเชียงคา 5.นางอาทิตย์ติยา สาระเกตุ ร.ร.เขื่อนภูมิพล ประเภทบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 รายประกอบด้วย 1.นางกัญจน์ชญา ปาปะเค นักทรัพยากรบุคคล 2.นางนิตยา จันทิมา นักวิชาการศึกษา และประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 รายได้แก่ น.ส.วรินทร์ทิพย์ หมี้แสน ผอ.ร.ร.บ้านเกาะอ้ายด้วน

2.รางวัลดีเด่น จำนวน 5 ราย ปรกอบด้วย 1.นางกาญจนา จันทร์ประจำ ร.ร.บ้านคลองห้วยทราย 2. นางเอื้ออรุณ สิทธิวงศ์ ร.ร.อนุบาลบ้านท่าปุย 3.น.ส.กุลจิรา หัดไทย ร.ร.บ้านลานสาง 4.น.ส.อารีย์ ทับทิมทอง 5.น.ส.ภัณฑิรา ศรีโปฎก นักวิชาการศึกษา

3.รางวัลชมเชย 1 ราย ได้แก่ นายอนุชา ปาคา ร.ร.บ้านห้วยเหลือง

 

สพป.ตาก เขต 1 ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2562 ( 12/ก.ค./2562 )
    

สพป.ตาก เขต 1 ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2562  เมื่อวันที่ 12 ก.ค.62 ณ วัดอัมพวัน ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก โดยมีนายภิรมย์ นิช่างทอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษา พนักงานและลูกจ้าง สพป.ตาก เขต 1 ร่วมถวายเทียนพรรษา และจตุปัจจัยไทยธรรม อย่างพร้อมเพรียง

การประชุมเชิงบูรณาการ เสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันแก้ไขปัญหาทางสังคม ( 11/ก.ค./2562 )
    

นายภิรมย์ นิช่างทอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงบูรณาการ เสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันแก้ไขปัญหาทางสังคมให้กับนักเรียนแกนนำ จำนวน 93 คน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหาได้รับคำปรึกษาแนะนำที่ถูกต้อง มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคมต่อไป โดยจัดอบรม ณ วัดส้มเกลี้ยง อ.เมือง จ.ตาก

สพป.ตาก เขต 1 ทอดผ้าป่าสามัคคี วันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี ( 9/ก.ค./2562 )
    

นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ทำกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน โดยได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ห้องประชุมแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1 เพื่อถวายให้กับวัดดอนมูลชัย อ.เมือง จ.ตาก ต่อไป

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/89 -> [จำนวน 883 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>